BG EN

Ресурси

Report

Социалното предприемачество в България по пътя на растежа

Какъв в броят на социалните предприемачи в България? В какъв етап от развитието си са? Какви са техните нужди и кой е перфектният финансов инструмент, който може да отговори на тях? Отговорите на тези и много други въпроси можете да намерите тук!

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА
Eкосистемата на социалното предприемачество в България

Знаете ли, че официалните данни за общия брой на социалните предприятия в България варират между 29 и повече от 4000 организации? Но защо разликата е толкова голяма и как изглежда екосистемата на социалното предприемачество в страната? Открийте отговора в доклада!

Финансовите и нефинансовите нужди на социалните предприемачи в страната

Инвестициите в развитие на квалифициран човешки ресурс са ключови за социалното предприемачество.

Повече информация за финансовите и нефинансови нужди на социалните предприемачи в България можете да прочетете в доклада.

Уроци от практиката - финансовата и нефинансова подкрепа на социални предприемачи

Практиката както в България, така и в други страни показва, че кредитите са вторият най-често използван вид капитал, който се влага в развитието на социални предприятия, след безвъзмездното подпомагане.

Какви други практики и добри примери съществуват за финансова и нефинансова подкрепа на социални предприемачи? Научете повече в проучването.

Регулаторната рамка и основни движещи сили в сектора

Успехът на социалните предприятия в България не е в регулаторната рамка, а в комбинацията от успешен бизнес модел и силен екип с предприемаческо мислене.

Как изглежда регулаторната рамка в България и какви са основните движещи сили в сектора на социалноте предприемачество? Прочетете повече в доклада.