BG EN

Йохан Хийп е мениджър “Развитие на социално банкиране” в Erste Group Bank - един от най-големите доставчици на финансови услуги в Централна и Източна Европа. Той е експерт с дългогодишен опит във финансово приобщаване в областта на микрофинансирането и финансирането на социални предприятия.

В това интервю г-н Хиип разказва повече за тенденциите при инвестициите в социален ефект в региона, важността от измерването на социалното въздействие и ефекта на инвестициите в социални предприятия.

На 17 март той ще бъде и специален гост на уебинара "Инвестиране в социален ефект" и ще сподели още от опита си.

Регистрирайте се за уебинара тук!

 

1. Какви са актуалните тенденции при инвестиции в социален ефект в Централна и Източна Европа?

- От заявленията, които в момента получаваме за нашите нови квази-дялови инвестиции наблюдаваме, че вече има повече социални предприятия, които се фокусират върху устойчивото развитие на региона, в сравнение с такива, които имат изцяло социален характер. Често е на лице и микс от социални и цели за устойчивост, тъй като те са взаимосвързани и влияят много една на друга.

Освен това наблюдаваме, че има стремеж към предоставяне на алтернативно финансиране за социални предприятия, което включва инвестирането на дългосрочен капитал, без очаквания за бърза печалба, и по-висок риск.

2. Как инвеститорите в социални предприятия могат да измерят успеха на своята инвестиция?

- В идеалния случай социалното въздействие трябва да се оцени и измери преди предоставянето на финансова или нефинансова подкрепа. След това инвеститорите заедно със социалните предприемачи определят конкретни цели за социално въздействие и ги свързват с предоставеното финансиране (това могат да бъдат както преки, така и косвени резултати). По време на и след предоставянето на финансиране въздействието трябва да бъде идентифицирано и проследено. Например, току-що завършихме нашия последен цикъл за оценка на ефекта на банкирането ни със социално въздействие, като попитахме повече от 1000 клиенти какъв ефект имат нашите продукти и услуги върху техните организации, бизнеси и бенефициенти.

От гледна точка на търговския успех, той зависи от самото финансиране, размера на инвестициите и по какъв начин те са изплатени обратно. В някои случаи страните се съгласяват, че възвръщаемостта на инвестициите ще се намали, ако целите за социално въздействие са постигнати или надвишени. В нашия случай е сравнително лесно да се направи оценка - ако нашите клиенти могат да изплатят своите кредити или квази-дялови инвестиции, това показва, че техните модели на въздействие работят и ефектът е на лице.

3. Колко е важна оценката на въздействието за инвеститорите и защо?

- За филантропите, инвеститорите и банкерите в социален ефект е важно да се проследи социалното въздействие, което клиентите постигат, тъй като акционерите и финансиращите страни се стремят към както към ефект, така и към финансова възвръщаемост. Разбира се, има различни типове инвеститори в социален ефект - за някои е достатъчно предприятията, в които се инвестира, да не вредят на обществото или околната среда, а други искат техните инвестиции проактивно да правят света по-добър, докато правят бизнес.