BG EN

Ресурси

Тест за
инвестиционна готовност на социално предприятие в България

Тестът за готовност за инвестиция се състои от 10 въпроса. Можете да получите между 10-30 точки, а резултатът показва къде има нужда да подобрите готовността си за инвестиция.

Вземете химикал и лист и отбелязвайте готовността за инвестиция.

Може да оцените организацията с 1 до 3 точки за всеки от 10-те въпроса на следващите слайдове.

Пресметнете резултата си и продължете към следващата секция, за да разберете каква е цялостната Ви готовност за инвестиция и какво бихте могли да направите, за да я подобрите.  

Разберете дали сте готови за инвестиция сега:

Резултати

По-малко от 15

Има нужда от допълнителна работа за развитието на организацията Ви, преди да сте готови за инвестиция.

15 - 25

Имате обещаваща готовност за инвестиция, но все още има неща, които трябва да направите.

Над 25

Готови сте за инвестиция

Warning

Внимание!

Резултатът Ви само показва Вашата готовноста за инвестиция, но не е препоръка за търсене на инвестиция. Има много фактори, които да вземете предвид, преди да решите дали да търсите инвестиция или не.

Тестът за готовност за инвестиция е развит в рамките на проекта “Долината на растежа” - мулти-секторнa инициатива, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България. 

Проектът се провежда по инициатива на Reach for Change България в партньорство с Unicredit Bulbank, Forbes България, Бизнес Институт, ING Bank and Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Проектът е финансирана Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI”. Научете повече за проекта тук .

Reach for Change е международна неправителствена организация, създадена през 2010 г., за да открие и подкрепи местни социални предприемачи да развият и разрастнат социални иновации, позволяващи на децата и младежите да развият пълния си потенциал. От 2010 насам организацията е подкрепила повече от 1200 социални предприемачи от 18 държави - от Швеция до Етиопия и от Гана до България. Техните иновативни решения са достигнали до повече от 4.3 милиона деца и младежи.