BG EN

Новини

Инициативата Долина на растеж даде старт на общността “Предприемачи за промяна” със специално събитие

Проучване показва кой е най-подходящият финансов инструмент за социални предприемачи в България

Инвестиции в социален ефект в Централна и Източна Европа - Интервю с Йохан Хиип