BG EN

Подобряваме екосистемата за социални предприемачи в етап на растеж

“Долина на растеж” е мулти-секторнa инициатива, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България.

Проектът е финансиран от
Координатор на проекта
Партньори
UniCredit
The Business Institute
Асоциирани партньори
Municipal Guarantee Fund for SME

Социалните предприемачи съчетават бизнес практики и инструменти със страстта и съпричастността, необходими за решаване на неотложни социални проблеми. Проектът се фокусира върху социални предприемачи в етап на растеж, които вече са доказали своя социален ефект и бизнес модел, и имат потенциал да увеличат своето въздействие.

Създаваме възможности за тяхното развитие и ги свързваме с инвеститори по следните начини:

Res
Проучвания,
знания и опит

Идентифициране на социалните предприемачи в етап на растеж и техните нужди, анализ на изискванията на инвеститорите, натрупване на знания, опит, съвети и  полезни инструменти.

NewFinInst
Нов финансов
инструмент

Създаване на партньорство за инвестиции в социален ефект между представители на частния, публичния и нестопанския сектор и изработване на нов финансов инструмент за социални предприемачи в етап на растеж.

InvReady
Програма
“Инвестиционна готовност”

Пилотна програма за изграждане на капацитет, подготвяща социални предприемачи в етап на растеж да представят бизнеса си пред потенциални инвеститори и да получат финансиране.

SocImp
Общност
“Предприемачи за промяна”

Обмен на опит и изграждане на контакти между социални предприемачи, инвеститори, публични институции и експерти.

Impact For Growth

"Инвестиции за социален ефект" ще събере на едно място всички “играчи” - инвеститори, социални предприемачи и институционални представители, за да обменят знания и практически опит как се правят устойчиви инвестиции с голям социален ефект в дългосрочен план.

Научи повече

Общност “Предприемачи за промяна”

Целта на общността е да подкрепя и развива екосистемата за социално предприемачество в България. Тя събира на едно място заинтересовани страни от различни сектори - социални предприемачи, инвеститори, публични организации, организации-посредници, независими експерти и ментори, за да улесни контактите и обмяната на знания и опит.

Научи повече