BG EN

Проучване показва кой е най-подходящият финансов инструмент за социални предприемачи в България

Мулти-секторната инициатива “Долина на растеж”, основана от Reach for Change България, UniCredit Bulbank, Forbes, The Business Institute, ING Bank и Столичен Общински Гаранционен Фонд, създава рамка на първия финансов инструмент специално насочен към социалните предприемачи в страната ни

“Долина на растеж” е мулти-секторнa инициатива, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България. Проучване, проведено от организациите част от инициативата, показва, че в България общият брой на социалните предприятия варира между 29 и повече от 4000 организации (в зависимост от дефинициите на различните регистри), а секторът е сравнително млад.

Заедно с липсата на ясна и систематизирана информация за социалните предприемачи в България, в страната ни липсва и специализиран финансов инструмент, разработен за нуждите на социалните предприятия в ранен етап на растеж. Опитът на партниращите организации показва, че както интересът на инвеститорите към социални предприятия, така и интересът на социалните предприятия към наличните финансови инструменти в България е нисък. Точно поради тази причина, партньорите имат амбицията да разработят финансов инструмент, който да отговаря в най-висока степен на нуждите на българските социалните предприятия и да подкрепи техния рестеж.

Проучването показва, че за над 30% от интервюираните социални предприемачи хибриден инструмент, съчетаващ безвъзмездно подпомагане с нисколихвен кредит и менторска подкрепа, би бил най-адекватен спрямо нуждите им. Обемът на инвестиции, от които българските социални предприемачи се нуждаят варира от 15-20 хил., през 30 хил. и 100–150 хил., до 1 млн. лв. Според данните, социални предприемачи са склонни да търсят партньорства сред представителите на рисковия капитал, а не толкова сред банките. Това се дължи основно на мнението им, че банковите инструменти не отговарят на спецификите на социалните предприятия, поради липса на гъвкави условия, които да отчитат специфичните характеристики на социалните предприемачи.

“Основната цел при създаване на силен финансов инструмент и инвестиционна стратегия за подкрепа за социални предприемачи е намирането на баланс между очакванията за социално въздействие и за финансова възвръщаемост. Важно е те да отговарят както на нуждите на социалните предприемачи, така и на тези на инвеститорите, за да има устойчив поток от инвестиционни сделки.”, сподели Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Reach for Change България.

Практиката в България показва, че потокът на сделките може да бъде укрепен допълнително чрез повишаване на информираността относно потенциала на дълговия капитал за социални предприятия. Допълнителното подпомагане на социални предприятия за развитие на финансово устойчиви бизнес модели има потенциала да повиши допустимостта им за финансиране чрез дългови инструменти.

Годишните обороти на социалните предприятия в страната са между 45 хил. и 440 хил. лв, а пазарното покритие на компаниите варира от местен до международен обхват. Проучването сочи още, че една трета от тях работят на локално ниво и планират разрастване към други региони на страната. Други (почти 50%) работят на национално ниво. Макар и чувствително по-нисък (20%) е делът на компании, които вече оперират международно или са в етап на тестване на възможности за това.

На европейско ниво съществуват три основни групи финансови инструменти, прилагани за подкрепа на социални предприемачи - безвъзмездно финансиране, дългови инструменти и дялово финансиране, като кредитът (вид дългов инструмент) е вторият най-често използван вид капитал след безвъзмездното подпомагане.

Повече информация за екосистемата на социалното предприемачество в България, развитието на сектора, както и финансовите и нефинансовите нужди на организациите можете да прочетете в цялото проучване на https://bit.ly/3rXWeeA

 

Повече за инициативата “Долина на растеж”:
“Долина на растеж” е мулти-секторнa инициатива, която цели да стимулира развитието на финансовия пазар за социални предприятия в България. Тя дава възможност за развитие на българските социални предприятия чрез проучвания, нов финансов инструмент и програма “Инвестиционна готовност”. Част от инициативата е и общността “Предприемачи за промяна”, която събира на едно място социални предприемачи, инвеститори и различни заинтересовани страни, за да създаде нови решения и да развие познанията в областта на социалния ефект и инвестирането в него. Тя дава достъп до събития с международни експерти, полезна информация и мрежа от контакти.
Проектът се финансира от Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI”.
Повече за инициативата: www.valleyofgrowth.bg

18.02.2022