BG EN

Общността “Предприемачи за промяна” има за цел да развива екосистемата на социално предприемачество в България. Тя събира на едно място социални предприемачи, инвеститори и различни заинтересовани страни, за да създаде нови решения и да развие познанията в областта на социалния ефект и инвестирането в него.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ ОБЩНОСТТА

Общността предлага:

Събития с
международни експерти

Уебинари, лекции и конференция на тема “Социално въздействие” с различни експерти

Мрежа и контакти с
други членове
Връзка с други членове на общността - социални предприемачи, инвеститори, експерти от различни сфери и др.
Полезно съдържание и
набор от инструменти

Конкретни примери, доклади, инструменти, както и бюлетини с най-новата информация и възможности от областта на социалното предприемачество и инвестициите в социален ефект.

Общността събира на едно място: